Leena tuli minulle tutuksi Ylöjärven kaupungin opetuspäällikkönä. Jo ensivaikutelmasta mieleeni jäi Leenan määrätietoisuus sekä rohkeus vaikuttaa, uudistua ja uudistaa. Silloin käynnissä ollutta opetussuunnitelmatyötä Leena teki suurella sydämellä ja halusi osallistaa työhön mukaan kaikki opettajat. Tuolloin myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen ajaminen osaksi kaupungin tuntijakoa oli Leenalta huippujuttu!

Myöhemmin olen seurannut Leenan uraa sosiaalisen median kautta. Leena ottaa kantaa asioihin rauhallisesti ja perustellen. Hän on myös kiinnostunut ottamaan asioista selvää sekä kuulemaan eri näkökulmia. Ehkä keskeisin ja tärkein huomioni on, että Leena on mielestäni aina ensisijaisesti lasten ja nuorten puolella.

Leenalla on laaja näkemys opetusalalta monesta eri roolista. Sen myötä uskon hänellä olevan hyvä ymmärrys ja kyky kohdata ruohonjuuritason ilmiöitä sekä toisaalta myös suhteuttaa niitä laajemmin yhteiskunnalliseen kontekstiin sen asettamissa rajoissa.

Kun kuulin Leenan asettumisesta ehdolle OAJ:n puheenjohtajakisassa, ajattelin hänen olevan juuri se oikea henkilö kyseiseen tehtävään.

#Munpj on määrätietoinen, rohkea ja viisas. Määrätietoisuus ja rohkeus ilmenevät päättäväisyytenä viedä asioita eteenpäin sekä kykynä seisoa jalat tukevasti maassa haastavissakin tilanteissa omaa sydämen ääntä kuunnellen. Viisaus taas on kykyä nähdä ja kuulla erilaisia näkökulmia, ottaa asioista selvää sekä esiintyä rauhallisesti, ystävällisesti ja kaikkia kunnioittaen.

#Munpj on Leena!

Anna%20Peltola.jpg

Anna Peltola

Luokanopettaja ja erityisopettaja

Tampere