Kun kuulin, että Leena on ehdolla OAJ:n puheenjohtajaksi, ensimmäinen ajatukseni oli: mahtavaa, tässä voisi olla nyt se henkilö, joka saisi OAJ:sta sen vahvan ja opettajia puolustavan yhdistyksen, millainen sen kuuluisi olla. Haluan perustella ajatustani konkreettisilla muistoilla ja kokemuksilla, joita minulla on Leenasta pian 20 vuoden ajalta. Olen saanut seurata hänen työskentelyään niin luokanopettajana, rehtorina, sivistystoimessa kuin koulutusasiantuntijan tehtävissä. Kaikissa näissä tehtävissä Leenan työskentelyn keskiössä on ollut sitoutuminen, aktiivisuus ja omien puolella oleminen.

Peruskoululaisena sain nauttia Leenan innovatiivisesta ja monipuolisesta opetuksesta. Opettajana Leena oli vahvasti omiensa puolella ja valmis laittamaan itseään likoon. Hän oli valmis näkemään vaivaa ja tekemään työtä edistääkseen oppilaidensa hyvinvointia ja kouluyhteisönsä toimintaa, eivätkä nämä ominaisuudet ole mihinkään hävinneet, päinvastoin. Lukion jälkeen työskentelin sijaisena ja resurssiopettajana koulussa, jossa Leena oli rehtorina. Reksipestinsä aikana hän käänsi yhden lopetusuhan alla olleen koulun suunnan. Päättäväinen ja sitoutunut työote paransivat lopulta haastavassa tilanteessa olleen työyhteisön sitoutumista ja hyvinvointia, eikä koulua olla vieläkään lakkautettu. Opettajaopintojeni aikana sain asua Leenan luona viikon kenttäharjoitteluni aikana. Tällöin keskustelimme paljon koulumaailmasta, opettajuudesta ja tulevaisuuden koulusta. Leena kertoi työstään sivistystoimessa ja muistan innostukseni hänen sitoutumisestaan kehittää koulu- ja sivistystoimea.

Myöhemmin ohjauksen opinnoissani haastattelin koulutusasiantuntijana työskennellyttä Leenaa hänen vaikuttavasta työurastaan. Haastattelussa nousi esiin hänen monipuolinen kokemuksensa koulutusalan jokaiselta portaalta. Leena totesi jotenkin näin: ”Kun siirtyy yhdeltä portaalta toiselle, oppii näkemään koko alan aina vain laajemmin. Aiemmin hankittu kokemus ja osaaminen eivät katoa, mutta näkemys ja ymmärrys kasvavat aina vaan.” Tämän monipuolisen kokemuksen ja osaamisen myötä Leenalla on vahva ymmärrys opetusalan työstä ja myös mandaattia hakeutua etujärjestön puheenjohtajaksi.

Olen oppinut tuntemaan Leenan vahvana ja määrätietoisena moniosaajana, jolla on vahvaa kehittämishalua ja -ymmärrystä. Hän on hyvin perillä opetusalan nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista kaikilla sen sektoreilla. Ennen kaikkea Leena on taitava keskustelija, joka puolustaa omiaan viimeiseen asti, ja tällaista johtajaa OAJ kipeästi tarvitsee.

Milja%20Kumpulainen.jpg

Milja Kumpulainen

Opinto-ohjaaja, luokanopettaja

Mankolan yhtenäiskoulu, Jyväksylä