KEA ry on vuonna 2017 perustettu OAJ:n valtakunnallinen yhdistys ammattikorkeakoulun, toisen asteen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön esihenkilöille sekä itsenäisessä työssä oleville asiantuntijoille. Yhdistyksen tehtävä on jäsentensä edunvalvonta-asiat sekä tuoda neuvottelujärjestön toimintaan omaa näkökulmaansa. Esihenkilöt ovat yhtä lailla palkansaajia, joiden sopimuksista neuvotteluoikeus on OAJ:llä. Samalla haluan todeta, että KEA haluaa toiminnassaan korostaa näkökulmastaan huolimatta koko opetusalan kenttää kaikessa laajuudessaan. 

 

KEA on tänä keväänä mukana myös järjestön tärkeimmissä vaaleissa. Valtuustovaaleissa ehdokkaamme on puheenjohtajamme musiikin maisteri, rehtori Markku Ollila Porista. Hänellä on pitkä tausta OAJ:n toimijana, ensin oman oppilaitoksensa, Palmgren-konservatorion opettajien luottamusmiehenä ja sittemmin KEA ry:n perustajana ja nyt puheenjohtajana. Ollilan iso huoli on koulutusalan vetovoima sekä henkilöstön jaksaminen. Näissä talkoissa OAJ:llä on merkittävä rooli erityisesti sopimusneuvottelujen kautta. Merkityksellistä on osallistua myös koulutuspoliittiseen keskusteluun, jota OAJ on ansiokkaasti toteuttanutkin.   

 

Valtuustovaalien lisäksi kevään toinen tärkeä vaali on OAJ:n puheenjohtajavaali, jossa KEA ry on asettunut kannattamaan Leena Pöntystä. Leenalla on oman ammatillisen uransa ja kokemuksen kautta muodostunut erinomainen tilannekuva koko suomalaisesta koulutuskentästä sekä sen haasteista. Hänellä on myös hyvät edellytykset osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkiä näkemyksillään kehittämään opetusalan vetovoimaa. Kuunteleva ja määrätietoinen Pöntynen tuntee järjestökentän sekä siinä toimivat henkilöt, joten lähtökohdat rakentavaan vuoropuheluun heti alusta lähtien ovat erinomaiset. KEA:n hallitus on myös iloinen, että Leenan kautta saamme erinomaisesti esille myös itselle tärkeää esihenkilöiden näkökulmaa.  

 

 Ollila%20Markku.jpg

 

Markku Ollila 

 

Puheenjohtaja 

 

Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat, KEA ry