Koulutuspoliittisia kirjoituksiani

Olen aina kirjoittanut varsin paljon työssäni. Kuntaliitossa ja Teknologiateollisuudessa se on kuulunut osaksi työtehtävääni, mutta sitä ennen kirjoitin aikanaan suosittua blogia "Opsia etsimässä" opetussuunnitelmaprosessin eri vaiheista vapaa-ajallani. Kokoan tekstejä kampanjan aikana temaattisiksi kokonaisuuksiksi. Muistutan, että kukin teksti kuvastaa aina sitä näkökulmaa, jota kulloisestakin työtehtävästäni nähden tulee katsoa. On hyvä huomioida, että kirjoitukset liittyvät myös vahvasti aina kulloiseenkin kontekstiin ja tilanteeseen.

 

Oppimisen tuesta

Meillä on periaatteessa ihan hienot ajatukset oppilaan oppimisen ja kasvun tuen järjestämisessä. Kolmiportaisen tuen lainsäädäntö tuli voimaan reilu kymmenen vuotta sitten ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki puoli vuosikymmentä myöhemmin. Siis periaatteessa ihan hienot mallit.  

 

Kummankaan ei ministeriössä ajateltu kaipaavan uutta rahoitusta, lakien esitöissä todettiin muutokset kustannusneutraaleiksi. Ja kuinkas sitten kävikään? Hämmästyisitte, jos tietäisitte, miten eri lailla näiden lainsäädäntöjen pykälät toteutuvat opetuksen– ja koulutuksenjärjestäjältä toiselle. Tai koululta toiselle, saati opettajalta toiselle.

 

Lyhyesti ajattelen, että varhainen, oikea-aikainen ja riittävä tuki on sekä inhimillisesti että taloudellisesti edullisin ratkaisu. Mutta valitettavasti tämä ei toteudu oikein kenenkään oikeuksien näkökulmasta: ei opettajan saati sitten sen tuen tarvitsijan, lapsen. 

 

Tämä on myös yksi erittäin suuri kuormitustekijä opettajille: Ei pelkästään opetuksen eriyttämisen ja muun koulunkäynnin ja oppimisen tuen, vaan myös siihen liittyvän paperitöiden ja kirjausten näkökulmasta. Tätäkin asiaa tulisi ratkoa osana opettajien työkuormaa, hyvinvointia ja työn rajaamista - ja myös palkkausta.

 

Tästäkin olen vuosien varrella kirjoitellut. Kaikesta en ajattele enää ihan näin, mutta aika monenlaisia näkökulmia olen tuolloinkin käsitellyt.

 

Lainsäädännön toteutumisesta ja monenlaisista ratkaisuista Kuntaliitossa vuonna 2018: Lue tästä.

Näkökulmia OAJ:n kyselyyn, kirjoitettu Kuntaliitossa vuonna 2017: Lue tästä.