Koulutuspoliittisia kirjoituksiani

Olen aina kirjoittanut varsin paljon työssäni. Kuntaliitossa ja Teknologiateollisuudessa se on kuulunut osaksi työtehtävääni, mutta sitä ennen kirjoitin aikanaan suosittua blogia Opsia etsimässä opetussuunnitelmaprosessin eri vaiheista vapaa-ajallani. Kokoan tekstejä kampanjan aikana temaattisiksi kokonaisuuksiksi. Muistutan, että kukin teksti kuvastaa aina kulloistakin työtehtävääni ja sitä aikaa, jolloin se on kirjoittettu.

 

 

Jatkuva oppiminen

Viime vuosina olen kirjoittanut paljon jatkuvasta oppimisesta. Suomen menestys riippuu entistä vahvemmin kyvystämme uudistua ja oppia uutta. Vaikka opettajien täydennyskoulutusrahoitus on perinteisesti ohjattu Opetushallituksen kautta, asia koskee opettajista erityisesti ammatillisen, korkea-asteen sekä vapaan sivistystyön opetushenkilöstöä, sillä se saattaa muuttaa työn painopistettä merkittävästi.

 

Asia on ollut erittäin ajankohtainen, koska tällä hallituskaudella on tehty iso rakenteellinen muutos ja  rakennettu Opetushallitukseen erillisyksiköksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Sen painopisteet alkavat hiljalleen valmistua ja on ollut tärkeää olla vaikuttamassa niiden rakenteeseen. Muun muassa RRF:n, EUn tukipaketin, jatkuvan oppimisen rahoitus tullaan jakamaan sitä kautta. 

 

Asiasta on opettajakeskusteluissa puhuttu varsin vähän, mutta tässä ollaan todella tärkeän asian äärellä. Digitalisaation ja vihreän siirtymän vaatimat osaamiset vaativat myös opetuksen uudistumista, kaikilla kouluasteilla. Näistä onkin kirjoitettu myös jo perusopetustakin koskevia vaateita valtion kiertotalouden strategiaan. Tärkeää on siis varautua niihin osaamistarpeisiin, joita kaksoissiirtymän osaamistarpeet opettajille luovat.

 

Jatkuvaan oppimiseen liittyvät kirjoitukseni on kirjoitettu vuosina 2020-2021 Teknologiateollisuus ryssä, eli niissä tärkeänä punaisena lankana on Suomen pitkäaikainen etu ja yritysten kyky ja mahdollisuus uudistua.

Tekno 2021 Osaamistarpeet ja piilevä osaaminen näkyviin osaamisdatan avulla | Teknologiateollisuus

Tekno 2021 Vain osaamista kehittävä yritys menestyy: Tarvitsemme jatkuvalle oppimiselle paremmat mittarit | Teknologiateollisuus

Tekno 2021 Onnistummeko osaamistason nostossa? – Jos olisin Ursula von der Leyen, rahoittaisin jatkuvaa oppimista | Teknologiateollisuus

Tekno 2020 Kiinnostukaa enemmän yritysten tarpeista: Työelämän ammattilaiset tarvitsevat räätälöidympää koulutusta eivätkä koulutusputkia | Teknologiateollisuus

Tekno 2020 Meidän on oltava parempia oppijia ja uudistujia kuin kilpailijamme – ja oppimisen tehoa on voitava mitata | Teknologiateollisuus

Tekno 2020 Työelämän rooli oppimisessa uhkaa unohtua hallituskauden tärkeimmässä koulutuspoliittisessa uudistuksessa | Teknologiateollisuus

Tekno 2020 Onko koulutusjärjestelmä muka yritysten tarpeita varten! No onhan se | Teknologiateollisuus