Kun astuin uuteen tehtävään Roihuvuoren ala-asteella,  kohtasin ensimmäisen kerran Leenan. Olin juuri jättänyt äkillisesti edellisen tehtävän keskellä koulujen lukuvuotta. Uutta tehtävää etsiessäni minulle suositeltiin Roihuvuoren ala-astetta, koska siellä on uusi ”ihan mahtava rehtori”. Tilanne, jossa aloitin elämäni ensimmäistä kertaa erityisluokanopettajana, oli monella tapaa haastava. Kevätlukukausi erityisluokanopettajana Leenan johdolla muodostui lämpimäksi ja rikkaaksi muistoksi minun työhistoriassani. Leena näyttäytyi minulle ratkaisukeskeisenä johtajana, joka kuunnellen alaisiaan johti koulun toimintaa johdonmukaisesti. Olen kiitollinen Leenalle siitä ajasta.

Kevätlukukauden päätteeksi minulla oli vaihtoehtoina tehtävä Roihuvuoren ala-asteella opettajana ja johtoryhmän jäsenenä tai tehtävä apulaisrehtorina toisessa koulussa. Valitsin apulaisrehtorin tehtävät. Näin jälkikäteen olen pohtinut, mihin päätökseni perustui. Uskon, että valintani perustui Leenan malliin johtamisesta. Halusin itse samanlaiseksi johtajaksi. Nyt olen koulun rehtori ja Leenalla on ollut vaikutus siihen. Suomi tulee tarvitsemaan lähitulevaisuudessa paljon opettajia, rehtoreita ja muita kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia. Leena on varmasti esikuva monelle, joka tehnyt töitä yhdessä hänen kanssaan.

Leenan tehtävä Teknologiateollisuus ry:n johtajana osoittaa hänen kykyään tarttua rohkeasti uusiin ja erilaisiin tehtäviin. Tämä on minusta ihailtava piirre. Leena tarttuu napakasti asioihin ja tuloksia syntyy aina. Nykyään meitä kannustetaan usein ajattelemaan boxin ulkopuolelta. Leena on aina ajatellut boxin ulkopuolella. Ilman sitä rohkeutta hän ei olisi edennyt erilaisista tehtävissään. Leena laajentaa osaamistaan koko ajan monialaisesti. Leena on ollut työtehtävissään ympäri Suomea ja perustaa näkemyksiään näin laajalle kansalliselle pohjalle. Mitä hän seuraavaksi voisi tehdä? Alkaa tietysti OAJ:n puheenjohtajaksi!

Ihmisellä on tarve tulla kohdatuksi ilolla ja lämmöllä kuten Leena tekee. Hän osoittaa olevansa kiinnostunut sinusta vuosienkin jälkeen. Leena on juuri niitä kavereita, kenet haluaa nähdä Educa-messuilla. Hän osoittaa vilpittömästi kiinnostuksen ihmisiä kohtaan. Arvostan Leenan ihmisläheisyyttä ja arvostusta opetuksen ja kasvatuksen alan ammattilaisia kohtaan. En epäröinyt hetkeäkään, kun Leena pyysi minua henkilökannattajakseen. Toivoisin, että juuri hän johtaisi omaa ammattijärjestöäni.

Tiina%20Suomalainen.jpg

Tiina Suomalainen

rehtori

Solakallion koulu, Helsinki