Leena on ollut merkittävä henkilö elämässäni luokanopettajanani peruskouluni aikana. Leenan laaja osaaminen ja toimeen tarttuminen näkyi musiikkiluokallamme monien erilaisten innovatiivisten projektien suunnitteluna ja toteutuksena, jotka tukivat tavallisen opetuksen ohella oppimisen ja kasvamista. Leenan pedagoginen osaaminen oli innostavaa, laadukasta ja muistelen Leenaa lämmöllä peruskoulun opetustani ajatellessani.

Vuosia myöhemmin aloin seurata tarkemmin Leenan uraa, joka on vienyt häntä läpi opetuksen ja koulutuksen kentän monipuolisiin johtotehtäviin. Leenan rautainen mutta lempeä ote on vain vuosien aikana vahvistunut ja uskon Leenan kerryttämän laajan osaamisen palvelevan OAJ:n johdossa. Leena on myös todistanut, että kasvatustieteilijän mahdollisuudet koulutuksen kentällä ovat laajat ja voin sanoa pitäväni tulevana kasvatustieteilijänä itsekin Leenaa omana esikuvanani kasvatuksen ja koulutuksen kentällä.

janna%20karas.jpg

Janna Karas

Leenan oppilas, musiikkiluokka 2003-2009 (3.-9.lk)

Kasvatustieteiden maisteriopiskelija, Tampereen yliopisto