Olen 44-vuotias opetusalan moniottelija. Olen toiminut alan jokaisella portaalla: aloitin koulunkäyntiavustajana, työskentelin opettajana, siirryin rehtoriksi ja sen jälkeen hakeuduin opetushallintoon ja sitten valtakunnallisiin edunvalvonta- ja vaikuttajatehtäviin. Tämän kokemuksen johdosta tiedän, mitä opetusalan työ on ja haluan olla vaikuttamassa siihen, millaista työ on jatkossa.

Nyt tavoittelen Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtajuutta 9.-11.5.2022 kevätvaltuuston äänestyksessä.

Perusopetuksesta minulla on kokemusta noin 13 vuoden ajalta. Olen toiminut esihenkilönä perusopetuksen, lukion, musiikkiopiston ja kansalaisopiston rehtoreille sekä oppilashuollon henkilöstölle. Kuntaliitossa toimin esi- ja perusopetuksen erityisasiantuntijana ja vastasin sivistysjohdon verkostoista. Ammatillinen koulutus, korkeakoulutus sekä jatkuva oppiminen ovat olleet pääasiallisia työtehtäviäni viimeiset vuodet. Koulutusalan asiantuntija- ja johtamistehtäviä olen tehnyt noin kymmenen vuoden ajan, joista viimeiset neljä vuotta Teknologiateollisuudessa koulutus- ja osaamispolitiikasta vastaavana johtajana vaikuttaen koulutuspolitiikkaan kaikilla koulutustasoilla. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä olen tehnyt kuusi vuotta. Olen poliittisesti sitoutumaton.

Koulutukseeni voit tutustua tästä.

 ja työuraani tästä  

Hyvän kuvan minusta saat myös kuunnellessasi tämän podcastin

Minun tavoitteeni puheenjohtajana on kirjoitettu valmiiksi OAJ:n strategiaan. Minusta iso kysymys on se, toteutuvatko nuo tärkeät tavoitteet jäsenten arjessa. Uskallan sanoa, että nyt näin ei käy.

*OAJ:n tulee olla opetusalan vahva edunvalvoja, joka luo turvaa muuttuvassa työelämässä. Tätä turvaa ja edunvalvontaa tulee rakentaa työehtojen ja palkkauksen, politiikkatoimien ja maailman muutosten kokonaisuudessa, jossa uskalletaan myös astua uusille urille, ei vain korjata vuotavaa venettä.

*Haluan vahvistaa edelleen opettajuuden vetovoimaa ja arvostusta. Se ei synny uhkaillen tai jyrähdellen, vaan aidosti keskustellen ja osoittaen, miten opettajat rakentavat yhteiskuntamme kivijalkaa: osaamista. Taloustutkimuksen helmikuussa 2022 julkaisema tutkimus osoitti, että opettajuutta arvostetaan. Se ei vain näy opettajille asti työn arvostuksena palkassa, työoloissa tai palautteessa.

*Jäsenten hyvinvoinnin edistäminen tulee näkyä monenlaisina tekoina: Se tulee näkyä politiikkatoimina, työmarkkinasopimuksina sekä järjestön omana tekemisenä, yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken. Mutta tässä tavoitteessa OAJ:n tulee todella nostaa rimaansa: Minusta on tärkeää alkaa pohtimaan, onnistuuko OAJ toimillaan järjestönä tosiasiallisesti nostamaan työhyvinvointia.

*Vuorovaikutuksen parantaminen jäsenten kanssa ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen jäsenille: Digitaalisen maailman tulee antaa meille monenlaisia osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia luontevaan yhteydenpitoon ja vaikuttamiseen. Jäsenistö odottaa avointa vuorovaikutusta, jossa kysyminen ja kyseenalaistaminen on mahdollista. Siis reilua, asiallista kohtaamista sekä kykyä puhua myös epäonnistumisista, jopa pyytää anteeksi, kun aihetta on. Tämän tone of voicen muutoksen tulisi näkyä myös ulkopuoliseen viestintään. Jos oikeasti halutaan muutosta, sitä tulee rakentaa yhteistyössä.

*OAJ:n kehittymislupaus on uudistua rohkeasti 2030-luvun ammattijärjestöksi. Siinä tehtävää on ehkä eniten. Korona-ajan muutokset yhteiskunnassa olisivat antaneet siihen hyvin eväitä, mutta ne eväät ovat vielä syömättä. 2030-luvun ammattijärjestö edellyttää juuri yllämainittujen asioiden edistymistä. Tarvitsemme rohkeutta, napakkaa, freesiä ja kaikkia kunnioittavaa viestintää ja tekoja, joilla asioita edistetään. Jokaisen tulee kokea se omakseen, työ ei saa syrjiä.

Olen lähtenyt tälle matkalle kehittääkseni koulutusalaa paremmaksi paikaksi tehdä työtä ja oppia joka päivä. Minulle on tärkeää kohtaaminen, kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen, systemaattinen ja suunnitelmallinen toiminta sekä arvostava johtajuus.

Uudistetaan yhdessä OAJ jäsentensä arvoiseksi 2030-luvun ammattijärjestöksi!

munpj.jpg