Johtaminen ei ole kuin ennen, niin kuin se kauan sitten oli. Vanha tavat, keinot, lainalaisuudet eivät enää päde tässä turbulentissa maailmassa. Ei riitä, että osaa johtaa muutosta, on osattava johtaa muutoksessa.

Mitä sitten on johtamisosaaminen jo tänään ja erityisesti tästä eteenpäin? Ensimmäisenä nostan esille verkostot ja verkostoissa johtamisen, toiseksi kontekstisidonnaisen ja tilannekohtaisen johtamisen, kolmanneksi kytken johtamisosaamiseen empatia- ja vuorovaikutustaidot.

Mietittäessä Leena Pöntystä, hänen tekemisiään ja toimintaansa, hänessä kiteytyvät ja hänestä löytyvät kaikki yllä olevat johtajalta vaadittavat osaamiset ja taidot.

Leena on johtajana avoin ja hyvin vuorovaikutteinen. Leena liikkuu verkostoissa kuin kala vedessä. Hakee ja hakeutuu rohkeasti erilaisiin verkostoihin, niihin joita tuntee työssään tarvitsevansa. Voisi ajatella, että verkostoissa johtaminen on helppo juttu. Näin ei todella ole. Jotta saat verkostoista irti haluamasi, on myös annettava itsestään jotakin. Win-Win ajattelu edellä myös Leena kulkee. Innokkaana ja innovatiivisena ihmisenä, Leena toteuttaa myös omaa johtamistaan innostuneena ja eteenpäin katsovana. Ei jääräpäisesti omaa ajatustaan ja etuaan edistäen, vaan ratkaisukeskeisesti eri osapuolet huomioiden.

Kontekstisidoinnainen, tilannekohtainen johtaminen on Leenan taitolaji. Hänellä on kyky ja halu nähdä ihmiset ihmisinä. Arvioida mikä on milloinkin johtamisen ytimessä ja kuinka siinä pitäisi toimia. Tilanteet vaihtelevat, haasteet muuttavat muotoaan, johdettavat vaihtuvat. Leena kohtaa nämä tilanteet avoimesti ja ratkaisukeskeisti.

Leenasta löytyy myös empaattinen johtaja, joka omaa hyvät vuorovaikutustaidot. Hän osaa kuunnella ja hän kuuntelee, herkällä korvalla.

Leena saattaa vaikuttaa toimiessaan hyvin nopealta, ja sitä hän toki luontaiselta toimintatyyliltään onkin. Nopean toiminnan ihmisenä korostuu kuuntelemisen taito. Tämä tulee esiin mm. miten Leena edistää asioita. Hän kuuntelee tarkasti muiden näkemyksiä, mielipiteitä ja sopeuttaa näitä omiin näkemyksiinsä – hänestä löytyy siis myös osallistavan johtajan ominaisuudet.

Leenalla on näkemystä ja kokemusta, osaamista niin ihmisten, asioiden kuin verkostojen johtamisesta. Hän on johtaja, joka johtaa joukkonsa tekemään tulevaisuutta, ei sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin ja ainoastaan selviytymään. Tulevaisuus tehdään ja Leena on johtaja, joka sen tekee.

lehikoinen%20marita.jpg

Marita Lehikoinen

Toimitusjohtaja, valmentaja CBC-Certified Business Coach, eMBA

Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n hallituksen jäsen