OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on ilmoittanut, ettei lähde seuraavissa vaaleissa puheenjohtajaehdokkaaksi. Me siis tarvitsemme uuden puheenjohtajan, jonka tehtävä on työmarkkinatehtävä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää työelämän ja työmarkkinatoiminnan laaja-alaista tuntemista. Jäsenet voivat vaikuttaa puheenjohtajan valintaan äänestämällä valtuustovaaleissa, koska valtuutetut valitsevat uuden hallituksen sekä uuden puheenjohtajan. Minä suosittelen puheenjohtajaksi KM Leena Pöntystä.

Leenalla on monipuolinen kokemus opetus- ja koulutusalasta sekä johtamisesta. Leena on taustaltaan opettaja, rehtori ja opetuspäällikkö. Tällä hetkellä hän työskentelee Teknologiateollisuus ry:ssä osaamispolitiikasta vastaavana johtajana.

Leenan osaamiselle on erityisesti tarvetta, kun huolehditaan, että OAJ:n strategian tärkeät tavoitteet toteutuvat jäsenten arjessa. Uskon Leenan haluun vahvistaa edelleen opettajuuden vetovoimaa ja arvostusta. Hänelle keskiössä on osaaminen ja hän näkee opettajat yhteiskuntamme kivijalan rakentajina.

Leena on keskusteleva, kuunteleva, osallistava ja toisten osaamista arvostava johtaja. Hän on nykyaikainen johtaja, jolle avoin vuorovaikutus jäsenten kanssa on tärkeää. Hän ei pelkää virheitä eikä epäonnistumisia. Hän toimii yhteistyössä.

Kannatan Leenaa, koska hänelle on tärkeää OAJ:n jäsenten hyvinvoinnin edistäminen. Hänestä sen tulee näkyä politiikkatoimina, työmarkkinasopimuksina sekä järjestön omana tekemisenä, yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken.

Tämän päivän epävarmoissa tilanteissa on tärkeää, että johtaja pystyy katsomaan eteenpäin. Arvostan Leenan kehittämishalua, koska se on tärkeää kasvatus- ja koulutuskentässä. Leena on minun valintani, koska hän on nykyaikainen johtaja, jolla on katse tulevaisuuteen. Se luo toivoa!

 

Marianne%20Liimatainen.jpg

3.3.2022 Tampereella

Marianne Liimatainen

rehtori

Pikkolan koulu, Kangasala