Tutustuin Leena Pöntyseen syksyllä 1998, kun aloitin opiskelun Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa. Leena oli ylemmällä vuosikurssilla ja yhteisten ystävien kautta meistäkin tuli ystävät. Muistan Leenan opiskeluvuosilta rohkeana, avuliaana ja aktiivisena opiskelukaverina. Yhteys on säilynyt, samoin Leenan rohkeus, avuliaisuus ja aktiivisuus.

Leena on tehnyt Kajaanista valmistumisen jälkeen töitä suomalaisen sivistyksen ja koulutuksen etulinjassa eri tehtävissä luokanopettajana, rehtorina, erityisasiantuntijana ja koulutusjohtajana. Opettajuuden ja koulutuspolitiikan näkökulmat ovat voineet olla eri tehtävissä erilaiset, mutta opettajuuden ja suomalaisen koulujärjestelmän arvostus ja vetovoima ovat aina olleet Leenan toiminnassa keskiössä. Kaikessa Leenan tekemisessä on rohkeutta ja valmiutta tarkastella asioita myös totutuista ja turvallisista näkökulmista poikkeavillakin tavoilla.

Olen saanut usein huomata ja todeta Kajaanin vuosien jälkeen, että Leena hoitaa tehtävän kuin tehtävän huolella ja vastuullisesti. Olipa kyse opettajan tai rehtorin työstä, asiantuntijuudesta, johtajuudesta tai harrastuksista. Leena tekee kotiläksynsä hyvin ja tarkasti. Hän ottaa asioista selvää, paneutuu ja perehtyy, välittää, kuuntelee ja uskaltaa haastaa. Leenalla on taito ja tahto tehdä yhteistyötä myös niiden kanssa, jotka katsovat asioita eri vinkkelistä. Se on yhteistyökykyisen ihmisen ominaisuus. Tunnen Leenan ihmisenä, joka avaa suunsa siellä, missä meitä koskevia päätöksiä tehdään. Leena ei pelkää puolustaa edustamiaan arvoja ja asioita.

Se, että saa suunsa auki ja uskaltaa puolustaa edustamiaan arvoja, asioita ja ihmisiä, on yhteisten asioiden hoidossa välttämätöntä. Yhtä tärkeää kuin oma ääni ja asia, on kuunnella ja ymmärtää toisenkin ihmisen terveiset, myös ne hiljaisemmat ja aremmat viestit. OAJ:n puheenjohtajalta vaaditaan kykyä kuulla kentän eli jäsenten ääni ja myös se, mitä toinen ei sano ja nähdä se, mitä toinen ei näytä. Ensimmäinen askel yhteistyöhön on kuunteleminen.

Suomen tulevaisuuden kannalta kriittisin tuotekehitys tapahtuu opettajien johdolla luokkahuoneissa eri puolilla Suomea. Ei ole aivan sama kenen johdolla opettajakunnalle luodaan turvaa muuttuvassa työelämässä, kuka eduistamme neuvottelee ja kuka etujamme valvoo. Mielestäni tarvitaan rohkeaa uudistajaa, jonka sydän sykkii opettajuudelle ja jolla on monipuolista osaamista ja kokemusta suomalaisesta koulutusjärjestelmästä eri tehtävissä.

Olen vakuuttunut, että asiantunteva ja sydämellinen Leena Pöntynen on sellainen henkilö, jota OAJ nyt tarvitsee.

Irene%20turenius.jpg

Irene Turenius

rehtori
Seinäjoki