Tutustuin Leena Pöntyseen hänen ollessaan Ylöjärvellä vuosina 2012-2016 vs. sivistysjohtajana ja opetuspäällikkönä. Olin siihen aikaan Ylöjärvellä kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja olin mukana kaupungin kouluverkoston kehittämishankkeessa, jota Leena opetuspäällikkönä valmisteli.

Ihastuin heti Leena Pöntysen tapaan valmistella asioita tehokkaasti ja keskittyen ratkaisukeskeisesti, mutta monipuolisesti asiaan. Hän kuunteli tarkalla korvalla meidän poliitikkojen, toisaalta opettajien ja hallintovirkamiesten näkemyksiä, mutta perusteli, miksei jotain ehdotusta voinut toteuttaa ja perusteli valitsemansa näkemyksen. Hän oli hyvin vakuuttava ja teki pohja- ja taustatyönsä erinomaisesti. Hän kehitti opetuspäällikkönä opetustyötä innovatiivisesti yhdessä opettajien kanssa heitä tukien. Hän oli tavoitteellinen asiantuntijajohtaja, tiesi mitä teki ja valmisteli.

Leena on kielitaitoinen opetusalan eri sektoreiden laaja-alainen asiantuntijajohtaja, jolla on erinomaiset yhteiskunnalliset ja kansainväliset verkostot. Kun näin, että Leena Pöntynen on ehdolla Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtajaksi, tiesin heti, että hänestä tulee erinomainen yhteistyökykyinen arvostava johtaja OAJ:n henkilökunnalle, Akavaan sekä  JUKOon.

Mikä kaikista tärkeintä:

OAJ:n jäsenet saavat laajasti opetusalan eri sektoreita ymmärtävän ja kuuntelevan puheenjohtajan, joka pystyy johtamaan OAJ:n olennaiset kehitysaskeleet OAJ:n valmistelevalle asiantuntijaorganisaatiolle.

Leena on erinomainen neuvottelija ja kokonaisuuksien hahmottelija, joten hänen johdollaan kyetään valmistelemaan myöskin  tulevaisuuden palkkaohjelma ja sopimusalakohtaiset erityispiirteet 2030 -luvulle opetusalalle.

Olen ollut 1990-luvun lopulla ja 2000 alussa OAO:n puheenjohtaja, OAJ:n 2. varapuheenjohtaja ja OAJ valtuuston jäsen.

Tehkää OAJ:n valtuutetut hyvä päätös ja valitkaa edustava Leena Pöntynen OAJ:n puheenjohtajaksi.

Leena%20Joensivu.jpg

25.3.2022 Ylöjärvellä

Leena Joensivu

OAJ:n entinen 2. varapuheenjohtaja ja valtuutettu

OAO:n entinen puheenjohtaja