Taustaa omasta ajattelustani

OAJ on uuden edessä, kun Olli Luukkainen astuu sivuun 12 vuoden puheenjohtajapestinsä jälkeen. Nyt on OAJ:n kannalta kriittinen hetki, kun valitaan järjestölle uusi vetäjä. Sitä ennen on jo valittu uusi valtuusto, joka toivottavasti lähtee hakemaan OAJ:lle uutta suuntaa.

Ensimmäinen asia, jonka uudelta puheenjohtajalta edellytän, on jäsenten kuuleminen. Isossa järjestössä se tarkoittaa käytännössä jäsenten edustajien kuulemista. Uudella OAJ:n valtuustolla on nyt mahdollisuus näyttää mallia ja näkyä, sillä OAJ:n valtuusto on liiton ylin päättävä elin. Valtuusto määrittää OAJ:n suunnan, ja puheenjohtaja on vastuussa toimistaan valtuustolle. Moniääninen valtuusto luo terveen kasvualustan edunvalvonnalliselle kehittämistyölle.

Uuden puheenjohtajan tulee olla kyvykäs kuulemaan myös ja etenkin niitä, jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan: monia erilaisia näkökulmia kuulemalla ja yhdistämällä luodaan hyvää kokonaiskuvaa. Tämä korostuu päivittäisessä toiminnassa sekä esimerkiksi OAJ:n välitason johdon sekä työntekijöiden rekrytoinneissa. Jos rekrytoidaan ihmisiä, jotka uskaltavat haastaa ja kehittää, ollaan nykyaikaisen johtamisen ytimessä. Nykyaikainen johtaja osaa nähdä, että me olemme yhdessä aina enemmän.

Toisena asiana on puheenjohtajan kyky palauttaa OAJ alkujuurilleen, eli tekemään opettajien edunvalvontaa ja olemaan jäsentensä arvoinen toimija. Opettajat kuitenkin maksavat ja mahdollistavat OAJ:n toiminnan ja olemassaolon: ilman meitä ei olisi OAJ:ta.

Olen itse päättänyt asettua tukemaan Leena Pöntystä OAJ:n puheenjohtajavaalissa. Syitä tähän on monia.

Leena edustaa nykyisyyttä. Hän tarjoaa tuoreen johtamismallin ammattijärjestölle, joka odottaa malttamattomana päivittämistään nykyaikaan. Me elämme joka päivä nykyhetkessä, joten meidän edunvalvontamme tulee vastata nykypäivän standardeja rakenteineen ja toimintamalleineen.

Puheenjohtajana Leena tulee kohtaamaan myös vastustusta liiton sisältä. OAJ:n sisälle on rakentunut alueellisia ja valtakunnallisia rakenteita, joiden edustajat ovat saaneet meiltä paljon, mutta joiden tulokset näkyvät vain harvojen jäsenten arjessa. Näen, että Leenalla on kyky isojenkin päätösten toimeenpanoon niin, että uudistettu OAJ muodostuu sellaiseksi, josta voimme tuntea yhdessä ylpeyttä.

Leena kommunikoi, haastaa, prosessoi ja pallottelee taitavasti somessa. Me tarvitsemme puheenjohtajan, joka ymmärtää sosiaalisen median painoarvon jäsenille ja sidosryhmille kommunikoinnissa. Me tarvitsemme puheenjohtajan ja ammattijärjestön, joka näkee somen mahdollisuutena, ei uhkana.

Katson, että Leenalla on riittävä kokemus, uskottavuus sekä taustaverkosto OAJ:n puheenjohtajan tehtävään. Hän tuntee opetusalaa monien omien rooliensa kautta ja lisäksi hän on halukas kuulemaan asiantuntijoita ja sitä kautta oppimaan asioista, joita ei vielä tunne. Hänellä on myös pitkä kokemus vaikuttamis- eli lobbaustyöstä sekä merkittävä määrä johtajakokemusta.

Me opettajat olemme oman professiomme ammattilaisia. Minä haluan, että meitä edustavat myös ammattilaiset. Nykyaikaisena johtajana Leena ei kannata poliittisia mandaatteja tai hillotolppia vaan hän haluaa, että jokaista tehtävää on hoitamassa paras saatavilla oleva vaihtoehto - jopa sellainen, joka saattaa olla viisaampi kuin hän itse.

Viime kädessä ajattelen, että me jäsenet ansaitsemme itsemme näköisen puheenjohtajan. Meidän jäsenemme ovat korkeakoulutettuja ja itsevarmoja omien alojensa kovia ammattilaisia. Näen, että Leena on samanlainen. OAJ:n jäsenistä 78 % on naisia. En katso lainkaan haitalliseksi sitä, että 2020-luvun tuoretta OAJ:ta edustaa tältäkin osin jäsentensä näköinen puheenjohtaja.

 

 

Pauli%20Valo.jpg

Pauli Valo

Työsuojeluvaltuutettu, S2-opettaja