Hei Leena,

Ilahduin valtavasti kun näin sinun olevan ehdolla OAJ:n puheenjohtajaksi. Oivalsin, että nyt meillä on mahdollisuus suunnan kääntämiseen. Minä tiedän, että sinä pystyt siihen – käärit hihat ja toimit. Olen väsynyt alati kiihtyvään keskusteluun rehtoreiden, opettajien, oppilaiden, opiskelijoiden ja opiskeluhuollon henkilöstön uupumuksesta ja pahoinvoinnista. Tämä koulujen ja oppilaitosten surullinen tilanne on tiedossa, mutta miksi päätöksiä tilanteen parantamiseksi ei tehdä?

On päivän selvää, että opettajien ja kasvattajien omalla hyvinvoinnilla on valtava merkitys siihen miten lapsemme ja nuoremme voivat ja miten he myös oppivat. Tutkimuksissa on myös todettu, että vaikka opettajat kokevat vahvaa työn imua, liian suuri työmäärä, tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaaminen ilman riittävää tukea, töiden kasautuminen ja opetustehtävien ulkopuoliset työtehtävät kuormittavat.  Samalla tiedämme, että opettajan kokema stressi on yhteydessä myös luokkahuonevuorovaikutuksen laatuun: mitä enemmän opettaja kokee stressiä, sitä heikompaa on tunnetuen, toiminnan organisoinnin ja ohjauksellisen tuen laatu luokassa (Lerkkanen M-K 2020). Laadukas pedagogiikka edellyttää hyvinvoivaa opettajaa – tämä luulisi kiinnostavan päättäjiä, jotka ovat huolissaan laskevista PISA-tuloksista, suomalaisesta osaamisesta ja kilpailukyvystä kansainvälisilla markkinoilla.

Meidän täytyy tehdä nopeita toimenpiteitä opettajien ja kasvattajien työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Moni opettaja kokee, että muiden alojen liian pienet resurssit kaatavat työtä opettajien vastuulle. Kun lapsi tai nuori ei saa tarvitsemaansa apua esimerkiksi mielenterveydenhaasteisiin, hän on kuitenkin koulussa ja opettaja yrittää kannatella lasta luokassaan. Samalla lapsen haasteet vaikuttavat koko lapsiryhmään. Ymmärrän hyvin, että opettajan tehtäviin kuuluu paljon muutakin kuin opettamista, mutta rajansa kaikella. Opettaja ja varhaiskasvattaja ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija.  Sosiaalityön, mielenterveyden, puhtaanapidon ja tietotekniikan ammatit ja tehtävät ovat ihan muita. Minusta ne ovat arvokkaita ammatteja ja näitä tehtäviä tulisi voida tehdä näiden alojen osaajat, eikä opettajat oman työnsä ohessa.

Leena, sinä tunnet opettajan työn arjen ja tiedät, että osaaminen on Suomen tärkein resurssi. Ilman opettajien parempaa työhyvinvointia emme saavuta suuria koulutuspoliittisia tavoitteitamme osaamistason nostamisessa ja yhdenvertaisuuden vahvistamisessa. Olet seminaaripuheenvuoroissasi puhunut tästä ja siksi minä toivon, että juuri sinä olet seuraava OAJ:n puheenjohtaja. Olen varma, että osaamisesi, näkemyksellisyytesi ja tarmokkuutesi avulla mahdollistamme suuriakin ratkaisuja opettajien  työolosuhteiden parantamiseksi.

Riina%20St%C3%A5hlberg.jpg

Riina Ståhlberg

opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö

Helsingin kaupunki