Työskentelin Leenan Pöntysen kanssa samassa koulussa 2010-luvun taitteessa. Leena toimi silloin rehtorina Roihuvuoren ala-asteella. Rehtoriaikanaan Leena vei koulua paljon eteenpäin. Koulun johtamisjärjestelmää, koulun rakenteita ja opetussuunnitelmaa uudistettiin Leenan rehtoriaikana. Hänellä on paljon visioita ja osaamista. Leenalla on laaja kokemus opetuskentästä ja on totuudenmukainen näkemys, millaista opettajan työ on ja miten opettajien ammattijärjestö voi opettajia palvella. 

Leena rehtorina huomio hienosti oppilaat ja kuunteli henkilökuntaa. Hän loi kouluun loistavan ilmapiirin ja oli aktiivinen, koulun arkeen ja opetukseen osallistuva rehtori. Hän oli lähellä oppilailta ja jalkautui luokkiin. Leena on esimerkillään inspiroinut minua ja muita. Hän luo mahdollisuuksia. 

Leena kirjoitti Opettaja -lehdessä (7.4.2022): Olen strategisesti orientoitunut esihenkilö, jolla on taito saada oma tiimi loistamaan. Tämän voin allekirjoittaa täysin. Leena tekee mahdottomaltakin tuntuvista asioista mahdollisia omalla rautaisella esimerkillään ja idearikkaudellaan. Hän johtaa ilolla, taidolla ja määrätietoisuudella. 

Leenalla on todella laaja työkokemus eri osa-alueilta opetusalalta. Leena on toiminut luokanopettajana, rehtorina, opetuspäällikkönä, Kuntaliitossa opetuksen erityisasiantuntijana ja viimeisempänä Leena työskentelee Teknologiateollisuudessa johtajana. On hyvä, että tulevalla OAJ:n puheenjohtajalla on valmiiksi laaja kokemus kouluista sekä kuntapuolen työstä sekä työntekijän että esihenkilön ja hallinnon tehtävistä. 

Leena on visionääri, sanavalmis ja vahva johtaja. Hän tekee monet asiat ennen kuin muut vasta niitä miettivät. OAJ

tarvitsee aikaansaavan ja vahvan johtajan, joka tietää mitä opettajan työ on parhaimmillaan ja etenkin mitä haasteita

opettajat kohtaavat työssään. Toivon, että opettajan työn arvostus paranee niin palkkauksen kuin yhteiskunnallisen

keskustelun myötä. Toivon myös, että kentän ääntä kuunnellaan enemmän uudistuksia tehtäessä.

 

 Jätetään jälki. Tarjotaan jatkossakin parasta opetusta ja kasvatusta lapsille ja nuorille. Tämä onnistuu, kun meistä

opettajistakin pidetään huolta ja meidän asioita ajetaan. Siihen Leena on oikea ihminen: välittävä, asiantunteva,

määrätietoinen ja sanavalmis johtaja.

Piia%20R%C3%B6tkin.jpg

Piia Rötkin

Luokanopettaja

Töölön ala-aste