Leena kuuntelee, innostuu ja innostaa. Kokonaisuudet ymmärtävänä johtajana hän osaa myös rajata ja ohjata oikealle tielle kasvatuksen ja opetuksen parissa toimivia eri ammattikuntien edustajia. Vahvan käytännön kokemuksen turvin Leena on rakentanut poikkeuksellisen urapolun: opetus- ja kasvatusalan kentästä varhaiskasvatuksesta korkeakouluun sekä hänellä on laaja-alainen ymmärrys hallinnosta ja koulutuspolitiikasta.

Minun ensikosketus Leenan oli opiskeluaikoina Kajaanin kampuksella. Jo silloin Leenan monialaiset kiinnostuksen kohteet sekä harrastuneisuus kiinnitti positiivisesti huomioni. Leena koskettaa ja saa porukan kuulolle sekä toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. Vahva kiinnostus myös liikunnan ja kulttuurin saralla tukevat tätä opetusalan huippujohtajaa.

Työskentellessäni pienten puolella lastentarhanopettajana työurani alussa, varhaiskasvattajana esi-ja alkuopetuksessa sekä päiväkodin johtajana, Leena aina kannusti ja valoi uskoa yhtenäisen oppimispolun ja yhteistyön voimaan. Leenan tavoin olen elinikäisen oppimisen kannalla, eli itsensä jatkuva kehittäminen ja ajan hetkessä pysyminen koulutusten ja opintojen kautta pitää mielen virkeänä ja auttaa työssäjaksamiseen.

Perusopetuksen suunnittelijan tehtävässä työskennellessäni, käännyin monesti Leenan puoleen, jotta sain omille ajatuksilleni uutta perspektiiviä tuntikehystyöskentelyyn, palveluverkkotyöhön sekä oikeaa suuntaa, niin perusopetuksen rehtoreiden kouluttajana kuin OPS-työhön. Monipuolisena osaajana Leena on minut vakuuttanut, juuri laaja-alaisen kouluarjen ymmärtäjänä sekä niin johtoportaan kuin opettajakunnan innostajana.

Uuden äärellä esittää Leena reflektoivia kysymyksiä, sanoo kannustavia sanoja sekä antaa realistisia näkemyksiä kasvatus- ja opetusmaailmasta. Näitä keskusteluja olemme käyneet Leenan kanssa monesti oman kasvatus- ja opetusurani aikana eri rooleissa työskennellessäni. Leena on aina ollut kiinnostunut kuulemaan minun näkemyksiä ja terveisiä kentältä omasta työroolistani käsin.

Teknologia opetuksessa sekä sen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa korostuu nykyisessä työssäni kasvatusalan yrittäjänä. Rytmirekan liikkuva musiikkiluokka vie oppilaitoksiin ja toimintayksiköihin uusimmat teknologiset oppimislaitteet ja avaa ovensa mielellään myös erityisryhmille. Tavoite on tarjota mielekkäässä uudenlaisessa ympäristössä lapsille- ja nuorille uusia kokemuksia ja auttaa heitä löytämään musiikin opiskelusta uusia puolia sekä tukea heidän itsetuntoa. Samalla tarjoamme opettajille koulutusta, tukea ja vaihtelua opetustyöhön. Erityisesti pohtiessani vaikeimmin vammaisten oppilaiden opetuksen rikastamista, kuinka hyödyntää musiikkia vuorovaikutuksen välineenä, oli Leenan kokemuksista ja kommenteista meille iso apu. Leenalla laaja-alainen ymmärrys oman työhistoriansa ansiosta erityisen tuen oppilaiden arjesta.

Leenan ymmärrys kansainvälisessä toiminnassa on poikkeuksellinen. Aina Leenan kohdatessani ihmettelen, miten niin syvällä voi olla niin monessa asiassa. Viimeisimmät vinkit kansainväliseen toimintaan sain Leenalta, kun meitä pyydettiin mukaan norjalaisen kehitysvammayksikön koulutushankkeeseen.

OAJ ja Koulutuspolitiikka tarvitsee mielestäni johtajaksi sitoutujan, joka on rohkea ja innostuva. Leena Pöntynen omaa huippujohtajan ominaisuuksia, joiden turvin hän on oikea henkilö viemään meitä kasvatusalan ammattilaisia uudelle tasolle. Ei vain jatkuvan kehittämisen turvin vaan oikeassa kohdassa jarruttaen.

hm.jpg

Hanna-Mari Kujala on kasvatusalan moniosaaja, joka on työskennellyt varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, alkuopetuksessa, päiväkodin johtajana, perusopetuksen- ja sivistystoimen suunnittelijana yli 20vuotta kunta-alalla ja ollut opiskeluajoista alkaen OAJ:n jäsen. Nyt  Hanna-Mari Kujala toimii yrittäjänä taiteen perusopetusta antavan musiikkikoulun rehtorina, Rytmirekkapedagogina sekä tapahtuma-alan ammattilaisena ja kiertää ristiin rastiin Suomea kouluissa, oppilaitoksissa, yksiköissä sekä tapahtumissa ilahduttamassa toimijoita, erilaiset oppijat keskiössä samalla kouluttaen ja innostaen henkilökuntaa. Kohtaamisen voima, musiikki vuorovaikutuksen välineenä. Leenan kanssa Hanna-Mari on joskus myös nähty hikoilemassa koripallokentällä.