Olen toiminut yli 20 vuoden ajan koulumaailmassa eri tehtävissä. Olen ollut  OAJ:n valtuutettu ja lisäksi useita vuosia muissa järjestötehtävissä piiri- ja paikallistasolla. Koko pitkän opetusalan urani aikana kentällä on esiintynyt tyytymättömyyttä asioihin, joihin oman ammattijärjestömme pitäisi voida vaikuttaa. Siksi olen itsekin aikoinaan käärinyt hihani ja yrittänyt vaikuttaa asioihin.

Nyt, noin 20 vuotta myöhemmin, monien henkilöiden ahkerankin edunvalvontatyön jälkeen, on pakko todeta, että ongelmat ovat osin edelleenkin samoja. – Herääkin kysymys: Miksi OAJ ei ole onnistunut vaikuttamistyössään poistamaan näitä ongelmia? Viittaan esim. opettajien veto- ja pitovoimatekijöihin kuten määräaikaisten kesäajan palkkaan, opetuksettoman ajan lisääntyneisiin tehtäviin, ylipäätään koko opetusalan lisääntyneisiin tehtäviin, myös meillä rehtoreilla. 

Oma näkemykseni on, että OAJ ei ole uudistanut riittävästi toimintatapojaan, päätöksentekoaan, johtajuuttaan ja/tai organisaatiotaan. Tänä päivänä tarvitaan perinteisten vaikuttamiskeinojen lisäksi ketterää organisaatiota ja nykyaikaista, osallistavaa johtamista sekä laajaa opetuskentän tuntemusta ja verkostoja, jotta asioihin voi aidosti vaikuttaa. Jäsenistö haluaa jäsenmaksulleen vastinetta ja sitä varten koko OAJ:n ”koneisto” on olemassa. Siihen tehtävään OAJ:n tulisi ensisijaisesti keskittyä! 

Leena Pöntynen on henkilö, jota OAJ nyt tarvitsee. Hän tulee järjestön ulkopuolelta raikkaine ajatuksineen ja järjestön vanhoista toimintatavoista vapaana. Hän on mielestäni paras puheenjohtajaehdokas vahvalla osaamisellaan ja johtamistaidoillaan, laajoilla verkostoillaan ja ennen kaikkea uudenlaisilla jäsenistön kuulemis- ja vaikuttamistavoillaan. 

Leenan fokus on edunvalvonnassa, johon hänellä osaamista. Jos jotain osaamista täytyy hankkia lisää, sen Leena ottaa epäilemättä haltuun. Tiedän, että Leenan johtamassa OAJ:ssä jäsenistöä kuultaiisin ja kuunneltaisiin ja saisimme vastinetta jäsenmaksullemme. OAJ loisi Leenan johdolla nahkansa näyttäen jatkossa voimansa nykyaikaisena edunvalvontajärjestönä. Leena on mielestäni ainoa ehdokas, joka kykenee uudistamaan järjestömme sellaiseksi, mitä nykyaikainen työelämä, edunvalvonta ja neuvottelukulttuuri vaativat.

Leenan kanssa työskennelleenä uskallan väittää, ettei eteen tule asiaa, jota hän ei osaa ratkaista. ”Aina on yksi keino, eikä sekään ole viimeinen” olisikin Leenalle sopiva motto!

Hyvät OAJ:n valtuutetut! Olkaa rohkeita ja äänestäkää viisaasti puheenjohtajavaalissa. Leenan johdolla teille on takuulla luvassa ikimuistoinen valtuustokausi ja saatte aikaiseksi asioita, joista voitte viedä ilosanomaa alueillenne ja äänestäjillenne. Leenan johdolla me kaikki oaj:läiset voimme olla ylpeitä omasta edunvalvontajärjestöstämme.

Satu%20Lahtinen.jpg

Satu Lahtinen
Rehtori ja yrittäjä sekä
entinen OAJ:n valtuutettu ja varakansanedustaja