Hyvää äitienpäivää kaikki äidit ja äitien lapset!

Äidit ovat elämämme tärkeimpiä ihmisiä. Niin ovat myös isät. Niin myös minulle ovat vanhempani olleet minulle niin tärkeitä ihmisiä.

Niin monet ovat kertoneet, minkälainen Leena on opettajana, rehtorina, esimiehenä ja johtajana. Minä haluan ottaa hänestä esiin vielä yhden näkökulman. Leena on myös äiti ja vanhempi lapsilleen. Leena on äiti alakouluikäiselle ja yläkouluikäiselle. Leenalla on siis myös suora yhteys koulumaailmaan lastensa kautta.

Tunnen Leenan työni kautta, sillä olen matemaattisten aineiden opettajana espoolaisessa lukiossa. En siis ole Leenan perhe tuttu, mutta olen tavannut Leenan lapset ja vieraillut heidän kodissaan. Leenalla on lämmin suhde poikiinsa ja he ovat hänelle merkityksellisiä ja rakkaita poikia.

Leenalle on tärkeää olla tasapuolinen ja tasa-arvoinen. Leena tukee tasapuolisesti monia eri oppiaineita. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää! Taide- ja taitoaineet ovat hänelle rakkaita: Leena on itse harrastanut aktiivisesti musiikkia ja urheilua. Kielet ja äidinkieli ovat lähellä hänen sydäntään. Matemaattiset aineet tulivat tutuksi hänen työssään Teknologiateollisuudessa. Myös muut reaaliaineet hänelle tärkeitä.

Myös tasa-arvoinen ja tasapuolinen Suomi on Leenalle tärkeä arvo. Hänellä on juuret Pohjanmaalla, on itse on kotoisin Kainuusta ja asuu nykyään Espoossa. Hän on työskennellyt Ylöjärvellä opetuspäällikkönä. Eli Leenalla on ruohonjuuritasolla kokemusta eri puolilta Suomea.

Huomenna äänestetään uudesta OAJ:n puheenjohtajasta. Toivon lämpimästi, että Leena valitaan OAJ:n puheenjohtajaksi.

Anu%20Penttil%C3%A4.jpg

Anu Penttilä

 

kahden lapsen äiti

Kemian opettaja Otaniemen lukio, Espoo (opettajana Helsingin Normaalilyseossa keväällä 2022)

Kemian jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa

MAOL-Espoon pj.

MAOL:n hallituksen jäsen, kilpailutoimikunnan pj.

Vuoden 2021 matemaattisten aineiden opettaja