Karavaani jatkaa taivaltaan... Viikon sisään olen vetänyt kolme infokahvilaa ops-uudistuksesta ja aamulla matkani vie seuraavaan, Viljakkalaan. Tänään Metsäkylässä opet heittivät kyllä keskusteluun haastavia, mutta mielenkiintoisia kysymyksiä: Miten ja kenen näkökulmasta tulevaisuudessa tarvittava osaaminen määritellään? Ja miten koulurakentamisen kautta voitaisiin tuottaa joustavia oppimisympäristöjä, kun tässä maailmassa koulurakentamista säätelee niin vahvasti käytettävissä oleva raha ja jonkun ihan muun kuin opetuksen ammattilaisen mielipiteet?

Kukapa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista todella määrittää? Eri teollisuuden aloilla oli varmasti oman mielipiteensä, kun vaikkapa oppiaineita määriteltiin. Maailma on tulevaisuudessa aika eri näköinen, jos sitä katsoo kemianteollisuuden tarpeiden näkökulmasta, kuin jos vaikuttajaverkostona on pienyrittäjät. Mieleeni tuli heti yksi Juha Lahtisen luento, jossa hän määritteli opetussuunnitelmaa kirjoitetun ja koetun opetussuunnitelman näkökulmasta. Lyhyesti, mitä kauempana yksilöstä ollaan, sitä laajempi on normiperustainen, kirjoitettu opetussuunnitelma. Ja mitä lähemmäksi yksilöä tullaan, kuntatasolle, koulutasolle, luokka- tai yksilötasolla koettuna opetussuunnitelmana, sitä suuremmaksi koetun opetussuunnitelman merkitys muodostui.  Ja kun myöhemmin kysyttiin, merkityksellisimmäksi ei noussut se, mitä koulussa oli opetettu, vaan se, miten oppilas oli koulussa otettu ihmisenä. Eipä ole siis kovin kaukana perusopetuslakimme perustavasta lähtökohdasta: Perusopetus kasvattaa oppilaitaan inhimillisyyteen ja yhteiskunnan vastuulliseen jäsenyyteen ja antaa elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Koulurakentaminen oli kyseisessä koulussa varmasti mielessä, kun lähivuosina koulu rakennetaan erittäin suureksi yhtenäiseksi peruskouluksi. Nostimmekin keskusteluun sen, että kun oppimisympäristöjä rakennetaan olemassa olevien rakennuksen päälle ja yhteyteen, ei aina oppimistyylit ja tavoitteet kohtaa tiiliseinien kanssa. Yritin tässä muutama kuukausi sitten tarjota OPS-luonnoksia yhden kouluarkkitehdin luettavaksi. Ei kiinnostanut silloin. Yritys jatkuu, kun seuraavan kerran tavataan. Ja oppimisympäristöt nostamme keskiöön ensi keväänä.

Näihin ajatuksiin palataan tämän prosessin aikana vielä monen monta kertaa. Nyt en osannut heti tämän kummemmin asiaan reagoida, eikä ollut sen paikkakaan. Mihin kysymykseen Sinä haluaisit löytää vastauksen tämän OPS-prosessin aikana?