Viimeinkin. Ylöjärven kaupungin Sivistyslautakunta nuiji tänään - neljän kokouksen keskustelun jälkeen - tuntijaon 1.8.2016 alkaen. Päätös meni monen kokouksen yli muutamien seudullisten tarkistuksen vuoksi, mutta olennaisempaa on se, mitä siinä päätettiin.

Tuntijakomme perustuu seudulliseen tuntijakoon, jota on valmisteltu kuin iisakin kirkkoa. Siinä ei sinänsä ole mitään muuta erikoista, paitsi olemme yrittäneet huomioida tuntijaossamme myös sen mahdollisuuden, että oppilasryhmien kokoja tulevaisuudessa rajoitetaan lailla ja yhdysluokat nousevat tavallisemmaksi opetuksen järjestämismuodoksi. Mutta suurempi innovaatio on ihan muualla!

Ylöjärven kaupungissa aloitetaan 1.8.2016 systemaattinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen omalla oppitunneillaan. Kysymys ei varmaankaan ole varsinaisesta uudesta oppiaineesta, vaikka sillä sellaisiakin piirteitä on, vaan toimintatavasta, joka tuodaan jokaisen oppilaan saataville. Lisätunneista päätettiin alkuopetukseen 1. ja 2. luokalle sekä yläkouluun 7. ja 8. luokille.

Ylöjärvi on tunne- ja vuorovaikutustaitojen systemaattisen opettamisen ohjelman, Yhteispelin, kotikunta. Meillä on vuosien ajan kehitetty toimintamalleja tvv:n opettamiseen. Viimeisen vuoden aikana näitä lähtökohtia on heijastettu myös yläkouluun. Kysymys ei kuitenkaan olen vain Yhteispelistä. Se on yksi toimiva menetelmä, mutta muitakin menetelmiä on. Tunnette varmaan KiVa-koulun, Askelettain, Friends, Lions Quest, Incredible Years jne. Näitä, ja paljon muuta, aiomme tuoda myös kaikille oppilaillemme.

image.jpg

Alkuopetuksessa näiden taitojen opettaminen on hyvin luontevaa. Kouluun siirryttäessä on hyvä harjoitella tunnetaitoja, onpa tarpeen harjoitella myös yhteistyötä ja vuorovaikutusta muiden kanssa. Sosiaalinen mediakin tuo tähän oman haasteensa. Suomalaisille luonteva small talkin puhuminenkin on haastavaa, voitaisiinko jo ennen kielenopiskelun aloittamista harjoitella tervehtimään, jutustelemaan jne. vieraallakin kielellä? Tämä tunti tuo lisää aikaa tälle kaikelle. Vaikka aamupiirille, siihen liittyville leikeille. Mutta myös opettajalle aikaa kohdata jokainen lapsi jokaisena päivänä.

Täydennyskoulutusta tähän meillä on ollut jo vuosia. Lisäksi olemme ensi vuodeksi palkanneet ensimmäisen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettajan alakouluun. Hänen tarkoituksensa on tuoda tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusosaamista ja täydennyskoulutusta lähelle opettajia. Käytämme tässä samaa, hyväksi havaittua toimintatapaa, jota käytämme BYOD-hankeessa. Emme ole vielä tarkkaan päättäneet, miten toteutamme tämän opetuksen, johonkin tiettyyn ikäluokkaan vai koulu kerrallaan. Henkilö tähän on kuitenkin jo palkattu - erinomainen osaaja juuri tähän hommaan.

Alakouluun ajatus tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta sulahti luontevasti. Vaikeampaa se tuntui olevan yläkoulun lehtoreille. Silti, siirtyessään yläkouluun, näiden taitojen oppiminen on entistä tärkeämpää teineillemme. Oman itsensä tunteminen, tunteiden lukeminen, luonteva kommunikaatio ja turvallisuus sosiaalisessa mediassa. Vaikka näitä. Olemme kaavailleet, että 7. luokan lisätunti toteutettaisiin ns. luokanvalvojan tuntina ja 8.luokalla lähestyisimme ainetta eri oppiaineiden näkökulmasta: niitä voisivat olla vaikkapa terveystieto, draama, tieto- ja viestintätekniikka tai kielet. Opetussuunnitelmaa ei tähän ole vielä kirjoitettu ja lehtoreillamme onkin siinä paljon annettavaa tietotaidossaan. Sen vuoro on tulevina kuukausina.

Olemme kuitenkin jo tänä vuonna tarjonneet kaikille yläkouluillemmekin täydennyskoulutusta aiheesta. Yhden koulun koulutukseen osallistuneet opettajat ovat kovasti innostuneet aiheesta ja toivomme voivamme kouluttaa vaikkapa heistä tosi-osaajia aiheeseen. Mutta ensi vuonna panostamme isomman yläkoulun porukan täydennyskoulutukseen aiheesta. Nähtäväksi tulee, mitä aiheita tvv-taitojen opsin perustaksi asiasta nousee.

Tämä kunnallinen painotuksemme sisältää paljon aineksia laaja-alaisesta osaamisesta. Katsommekin sitä hieman siitä näkökulmasta nyt sitä lähestyessämme. Emme näe tvv-taitoja varsinaisesti arvioitavina kokonaisuuksina, vaan kompetensseina, joita jokainen ylöjärveläinen nuori tulee koulussaan oppimaan. Olemme innoissamme ja aidosti ylpeitä tästä rohkeasta päätöksestä, jonka Sivistyslautakuntamme teki esityksestämme. Ylöjärvi on tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen edelläkävijä, olemme mielellämme tunnettuja siitä!