Aika uusiutuu

Teen gallup kierroksen kollegoille ja minulle alkaa piirtymään kuva, mitä toivotaan OAJ:n puheenjohtajalta. Tämän perusteella huomaan, että ajatukset lähenevät Leena Pöntystä: aikaansaavaa ja työtä pelkäämätöntä tehonaista! 

Hän esittää rohkeasti uusia näkökantoja koulutuksen kentällä nykyajan valossa. Hän tarttuu tarmokkaasti niiden toteuttamiseen silloin, kun ne hyödyttävät opettajien ja esihenkilöiden työn arkea. Hänellä on taito neuvotella sinnikkäästi, jota tarvitaan opettajien työn kuorman vähentämiseksi ja laadun turvaamiseksi.

Laitan merkille: kun myrsky yltyy opettajien somekanavissa, Pöntynen laannuttaa sitä asiapohjaisilla vastauksilla ja avaa uusia näkökulmia keskustelijoille. Pohja turhalta vastakkainasettelulta murenee ja keskustelijat oppivat vuorovaikutuksen avulla ajankohtaisia asioita koulutuksen kentältä. Ilman Pöntysen laajaa tietomäärää ja monipuolista työkokemusta koulutussektoristamme tämänkaltainen keskustelu ei olisi mahdollista. Hänellä vastaa kärsivällisesti kysyjille kunta- ja sivistystyöelämän asioista: annettavaa riittää.

Edelläkävijä ja esikuva

Pöntysen jatkuva itsensä kehittäminen ja työssäoppiminen tuo mieleen ainutlaatuisen edelläkävijän opetusalalla. Opettajana ei voi mielestäni enää nojautua tutkinnon tuomaan koulutuspääomaan, sillä mm. digitalisaation ja muuttuvan maailman myötä kouluelämä on murroksessa. Pysyäkseen opetusalan työssä ajan hermolla itseä ja omaa työtä täytyy päivittää vallitsevien olosuhteiden puitteissa. Mikäli tämän haluaa tehdä pienemmällä työn kuormalla, verkostoituminen on lähes välttämätöntä. 

Näen Leenan vahvuutena tämän yhteisöllisen viisauden. Hän on moniuloitteisesti verkostoitunut ja valmis etsimään yhdessä ratkaisuja käsillä oleviin ongelmiin. 

Toisinaan kuulen opetusalan henkilöstön puhuvan, että esihenkilöillä ja päättäjillä ei ole kosketusta opettajan työn ruohonjuuritasoon. Avaan Facebookin Tämä toimii! -ryhmän ja näen Pöntysen, entisen musaluokanopen, taputtamassa alkuopetuksen rytmiä. Viikko viikolta hän sitkeästi liittää kyytiin mutkikkaampia rytmejä ja opettaa seuraajilleen menetelmää samalla. Ihailen: johtavassa asemassa olevalla henkilöllä on kyky asettua pikkuoppilaan ja opettajan asemaan!

Kaikille

Edellinen rytmiesimerkki liittyi Pöntysen luotsaamaan ”Tämä toimii” teknologiakasvatusprojektiin. Pöntysen organisointitapa on mukaansatempaava: kun jotakin kehitetään, niin sitä tarjotaan tasavertaisesti kaikille. Tähänkin projektiin pääsevät mukaan kaikki Suomen ekaluokkalaiset ja luokanopettajat -suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opettajille tarjotaan valmis opas ja materiaalit – hyvinvointi huomioiden.

Ennen kuin joulukuun 2021 Karvin tutkimustuloksia matematiikan oppimistason laskusta on edes julkaistu, Pöntynen oli ehtinyt jo luotsata opettajille täsmätukea matematiikan tilan yhteiskunnalliseen haasteeseen. Joustavaan matematiikkaan opinnot oli tarjottu kaikille opettajille alakoulusta toiselle asteelle opetuksen työn tueksi ja oppimisen tason nostamiseksi. Usein opettajat joutuvat lisäkouluttautumaan omalla vapaa-ajalla ilman korvausta. Näissä opinnoissa tietyssä määräajassa valmistuneille tarjottiin stipendi. Toisin sanoen annettaan arvo sille, että opettaja päivittää työhön liittyvää osaamistaan omalla vapaa-ajalla.

Pöntysen luotsaamille projekteille on ominaista ajankohtaisuus, laaja-alaisten taitojen kehittyminen ja luovuuden vuoropuhelu monikerroksisten oppimisen osa-alueiden välillä. Ilosta puhumattakaan. ”Tämä toimii” projektin luovia tuotoksia jaetaan eri alustoilla kaikkien iloksi! Pöntysen organisoimien koulutusten sisällöt rakentuvat niin luovan älykkäästi, että ne vievät opettajan mennessään. Parhaimmillaan saavat hänet paistattelemaan elinikäisen löytöretken äärellä.

Kehittämisprosesseja Pöntynen laittaa pystyyn yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja opetushenkilöstön kanssa. Kehittämistyö tuottaa silloin laadukasta tulosta pitkällä aikavälillä ja laajalla rintamalla.

Aidolla teholla

Osallistun 2.3.2022 Pöntysen osaamisen ennakointifoorumin ryhmille järjestämään Kansallisen LUMA-strategian 2030 (OKM) tilaisuuteen etänä. Suljen Teamsin tilaisuuden jälkeen endorfiinien hyrrätessä. Totean tyytyväisenä kollegalle, että olin elämäni ensimmäisessä etätilaisuudessa, jossa työskentely oli monipuolisen osallistavaa hyvässä tunnelmassa. Ja niin tehokasta, että tilaisuus päättyi viisi minuuttia etuajassa.

Arvostan Leenan vaivannäköä tämänkin tilaisuuden organisoinnissa. Hän kokosi yhteen kymmeniä asiantuntijoita kaikkialta Suomesta ja tarjosi konkreettisia välineitä OKM:lle kiireisen työskentelynsä tueksi. Tilaisuuden päätteeksi kiitoksia sateli osallistujilta chattiin. Taisi lähteä muillakin repullinen Luma-inspiraatiota mukaan kuin minulla.

Vaikka Pöntysellä on taito ottaa huomioon monia eri ulottuvuuksia, ratkaisuja hän hakee haasteisiin tässä ja nyt. Ei menneisyyksien kuormilla, eikä tulevaisuuden huolilla. Hän kartoittaa nykyisin saatavilla olevat tiedot uutterasti kädet savessa, mutta jalat maassa. Hyvä paineensietokyky ja pitkälle kehittyneet yhteistyötaidot kyydittävät eteenpäin. Mukaan tarttuu osaajia eri opetusalan sektoreilta ja eri koulutusasteilta. Eikä ihme, matka on mielenkiintoinen! Tämä kyyti ei kuluta turhaa polttoainetta. Se toimii aidon vuorovaikutuksen teholla, jonka ohjaksissa on nokkela vahva promoottori.

 

Piia%20Haapsaari.jpg

Piia Haapsaari

Vuoden 2020 matematiikan opettaja

vs apulaisrehtori, Kastellin lukio, Oulu