Tunnen Leena Pöntysen kehittämistyön ja -hankkeiden yhteistyöstä. 

Leena on toiminut pitkään koulumaailman kehittämisen verkostoissa – myös todetakseen, että pelkillä hankkeilla ei pärjätä pitkäjänteisessä kehitystyössä. Hän tuntee hyvin opetussuunnitelmatyön ja opetuksen digikehityksen keskeisimmät vaiheet ja on ollut edistämässä opettajien täydennyskoulutusmallien kehittämistä valtakunnallisesti; esimerkiksi tutoropettajatoimintaa – jonka eteenpäin viemisessä Leena on ollut vahvasti mukana. 

Mielestäni opetustyön kehittämisen osalta hankehumppa tulisi rajoittaa minimiin, lähinnä uusien ratkaisumallien ketterään pilotointiin. Hankeresurssit tulisi pääosin kohdentaa pitempiaikaisiin kehittämisen ratkaisuihin: esimerkiksi moni jo toimivaksi testattu tukipalvelun tai täydennyskoulutuksen malli tulisi saada vakiinnutettua kaikkiin kuntiin, ilman että tarpeellista toimintaa rahoitetaan kaiken kiireen keskellä pätkittäin, satunnaisilla hankkeilla, kalliilla hankekoneistolla ja mutkikkaalla byrokratialla. "Kun hanke loppuu, niin toiminta loppuu" - kuulee usein sanottavan. Tarvitaan vahva valtakunnallinen visio ja selkänoja sille, miten paikalliset tulkinnat tulisi minimissään toteuttaa opetuksen ja oppimisen työkalujen ja menetelmien sekä niiden tuen ja koulutusten osalta. Näitten tavoitteiden puolesta myös Leena Pöntynen on puhunut ja kirjoittanut.

Avoimessa kirjeessään Opetusalan Ammattijärjestä OAJ:n jäsenille Leena kirjoittaa, että ”Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ympäri Suomea ovat tuttuja urani varrelta, ja uskon pääseväni työssä nopeasti vauhtiin”. Tämän pitkäjänteisen työn taustoja tuntien uskonkin, että Suomessa koko opetusalan kehityksestä keskusteltaessa ja päätöksiä tehtäessä juurikin Leena Pöntynen olisi tehtävään valmis ja sopiva henkilö toimimaan OAJ:n edustajana ja puheenjohtajana.”

Jari%20Harvio.jpg

Jari Harvio 

Digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki

Hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry

Koordinaattori, Digikilta-verkosto