valmis614.jpg

Linkki LinkedIn-profiiliini

 

KM, luokanopettaja 2001 Oulun yliopisto 

erikoistumisaineet 

 • psykologian aineopinnot (Jyväskylän yliopisto) 

 • perusopinnot musiikki, suomen kieli, uskonto (Joensuun yliopisto), erityispedagogiikka (Joensuun yliopisto), interkulttuurinen kasvatus (Haagse Hogeschoole)

 • Vaihtojakso ja yläkouluharjoittelu University of North Carolina 1999 ja opetusharjoittelu Escuela de Finlandesa, Fuengirola 2000.

Tohtoriopinto-oikeus 2002- Oulun yliopisto

 

JOHTAMISOPINNOT

 • Opetushallinnon tutkinto 2008, OPH

 • Henkilöstöjohtamisen perusopinnot 2008, Jyväskylän yliopisto

 • Johtamisen erikoisammattitutkinto JET 2012, Amiedu

 • Esimies ja keskijohdon johtamiskoulutus EKJ-sertifikaatti 2017, FCG

 • Sivistystoimen huippujohtajakoulutus 2017, FCG (Toteutus Opsia ry, Kuntaliitto, Koulutusjohtamisen instituutti)

 • Toimiva työyhteisö -kouluttaja (L.E.T. Trainer) 2018 Gordon Training International

 • Leadership in an exponentially changing world, Organisational management 2021, MIT Sloan School of Management

LOBBAUSKOULUTUS

 • Kuntaliiton vaikuttamiskoulutus Bryssel 2017

 • Loistava Lobbari 2018 (Suomi ja Bryssel)