Lupasin viime viikolla kirjoittaa teille siitä, miten agentit työstivät perusopetuksen arvopohjan johtamista Ylöjärven rehtorien kanssa. Tarkoitus ei siis ollut työstää ylöjärveläistä rehtorien arvolausumaa, vaan pohtia sitä, millaisia asioita arvokeskustelussa tulee eteen ja millaista keskustelua koulujen arvokeskustelussa tullaan käymään. Ja samalla opettelimme käyttämään jaettua dokumenttia Office365:ssa ja käyttämään tagipilveä tuotoksena. Ihan vain ohimennen.

Tarkastelimme asiaa OPS2016 oppimiskäsityksen näkökulmasta huomioiden kuntamme strategiakärjen - "hyvinvoiva ylöjärveläinen". Meillä ei ollut tarvetta luoda sen rinnalle mitään kunnan omaa koulujen arvoslogania, vaan tuo strategiakärki - perusopetuksen arvojen näkökulmasta - kyllä kattaa ne asiat, jota haluamme esille tuoda. En saa nyt tähän liitettyä powerpointiin tekemääni kuvaa asiasta, mutta se ilmestynee lähiaikoina ilmestyville OPS-kotisivuillemme.

Lähdimme liikkeelle neljästä ryhmästä. Kukin ryhmä työsti omaa arvoaan ideakarttana - perinteisesti paperilla:

1. Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

2. Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

3. Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

4. Kestävän elämäntavan välttämättömyys.

Ideakarttaan kunkin arvon ympärille koottiin asioita, jotka koulussa ja oppimisessa liittyvät kuhunkin arvoon. Koska tarkoituksenamme ei ollut saada aikaiseksi arvolausumaa, haimmekin oikeastaan arvokeskusteluun liittyviä teemoja.

arvot2.jpg

Tämän jälkeen vaihdoimme ryhmiä ja kävimme arvottamaan edellisen ryhmän kirjoittamia teemoja. Jokainen ryhmä sai arvottaa teemoja akselilla 1-3, mutta kuten arvata saattaa, rehtorit muuttivat itse tässä kohtaa sääntöjä. Eipä siinä mitään. Sellaistahan se on. Sitten mennään uusilla säännöillä. Mutta katsokaapa vaikka tätä. Oli mielenkiintoista huomata, miten tämä ryhmä oli piirtänyt tiimalasin sisään riittävän, monipuolisen tuen ja monipuoliset opetusmenetelmät. Keskellä oli sitten pieniä hiekanjyväsiä, jotka heidän mielestään liikkuivat sen mukaan, kumpaa painotettiin ja tuottivat toinen toistaan. Ja onhan se niin.Monipuoliset opetusmenetelmät luovat riittävää ja monipuolista tukea ja nämä taas mahdollistavat erilaisia monipuolisia opetusmenetelmiä. Tämä interaktiivinen tiimalasi toimi fläbbipaperia kääntämällä.

arvot1.jpg

Tämän jälkeen taas vaihdettiin jälleen ryhmää ja kirjoitettiin Office 365:n jaettuun dokumenttiin näitä teemoja arvotuspainotuksilla. Sen jälkeen tämä teksti siirrettiin www.wordle.net -sivulle ja luotiin sillä sanapilvi. (Välissä nopeasti todettiin, miten Java asennetaan meidän hallinnon koneisiin...) Tämän jälkeen voitiin tarkastella näitä pilviä yhdessä. Lopuksi heitimme nämä kaikki vielä samaan pilveen, joka näytti esimerkiksi tältä:

arvot.jpg

Tästä ei varsinaisesti muodostunut mitään kokonaisuutta, jonka rehtori olisi voinut suoraan siirtää omaan kouluunsa. Mutta toivottavasti tämän opetussuunnitelman arvot nousivat ajatuksiin. Ja nimenomaan se, miten ne näkyvät koulun toiminnoissa. Uutta lienee nuo tietotekniset toteutukset, jotka eivät sinänsä vaadi kovin paljoa. Ja ehkä tuo sanapilven luominen sai jonkin idean siihen, miten oman koulun arvoja voisi kuvata, esimerkiksi.

Joku kävi kuiskaamassa ryhmää vaihtaessaan: "Tämä on kivaa!" Hyvä niin. Tästä lähdetään kohti seuraavia haasteita. Jos joku meidän rehtoreista sattuu lukemaan tämän, niin voipi ihan reippahasti myös kommentoida sitä, miltä tämä työskentely tuntui. Mukavaa viikkoa!