Koulutuspoliittisia kirjoituksiani

Olen aina kirjoittanut varsin paljon työssäni. Kuntaliitossa ja Teknologiateollisuudessa se on kuulunut osaksi työtehtävääni, mutta sitä ennen kirjoitin aikanaan suosittua blogia Opsia etsimässä opetussuunnitelmaprosessin eri vaiheista vapaa-ajallani. Kokoan tekstejä kampanjan aikana temaattisiksi kokonaisuuksiksi. Muistutan, että kukin teksti kuvastaa aina kulloistakin työtehtävääni.

Jatkuva oppiminen

Viime vuosina olen kirjoittanut paljon jatkuvasta oppimisesta. Vaikka opettajien täydennyskoulutusrahoitus on perinteisesti ohjattu Opetushallituksen kautta, asia koskee opettajista erityisesti ammatillisen, korkea-asteen sekä vapaan sivistystyön opetushenkilöstöä, sillä se saattaa muuttaa työn painopistettä monella. 

 

Asia on ollut erittäin ajankohtainen, koska tällä hallituskaudella on tehty iso rakenteellinen muutos ja  rakennettu Opetushallitukseen erillisyksiköksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Sen painopisteet alkavat hiljalleen valmistua ja on ollut tärkeää olla vaikuttamassa niiden rakenteeseen. Muun muassa RRF:n, EUn tukipaketin, jatkuvan oppimisen rahoitus tullaan jakamaan sitä kautta. 

 

Asiasta on opettajakeskusteluissa puhuttu varsin vähän, mutta tässä ollaan todella tärkeän asian äärellä. Digitalisaation ja vihreän siirtymän vaatimat osaamiset vaativat myös opetuksen uudistumista, kaikilla kouluasteilla. Ukrainan sota vain nopeuttaa tätä kehitystä. Näistä onkin kirjoitettu myös jo perusopetustakin koskevia vaateita esimerkiksi valtion kiertotalouden strategiaan, teknologianeuvottelukunnan raporttiin ja erityisesti valmisteltavaan LUMA-strategiaan. Tärkeää on siis varautua niihin osaamistarpeisiin, joita kaksoissiirtymän osaamistarpeet opettajille luovat.

 

Nämä kirjoitukset on kirjoitettu Teknologiateollisuudessa viimeisen parin vuoden aikana!

 

Teknologiateollisuus 2021: Tässä on hyvä esimerkki koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta: Kirjoitin tämän blogin, kun EU-tukipaketin kohdennusta suunniteltiin. Nyt, vuotta myöhemmin, ehdottamani asiat on nostettu yhdeksi jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen painopisteiksi ja niihin ollaan kohdistamassa kymmeniä miljoonia euroja! 

 

Teknologiateollisuus 2021: Tässä kirjoituksessa pohdin kollegani Jogin kanssa, miten osaamistarpeet ja piilevä osaaminen saadaan näkyviin osaamisdatan avulla.

 

Teknologiateollisuus 2021: Olen myös puheenjohtajavaalin kuluessa puhunut toiminnan mittaroimisesta, mutta muut ehdokkaat eivät ole lämmenneet pohtimaan tätä. Tässä kirjoituksessa olen pohtinut osaamisen mittarointia. Vain osaamista kehittävä yritys menestyy. SIksi tarvitsemme jatkuvall oppimiselle paremmat mittarit.

 

Teknologiateollisuus 2020: Aika tärkeä kirjoitus ammatilliseen koulutukseen liittyen!

 

Liitän vielä muutaman tekstin liittyen yritysten rooliin jatkuvan oppimisen tärkeänä kohderyhmänä.

 

Tekno 2020 Meidän on oltava parempia oppijia ja uudistujia kuin kilpailijamme – ja oppimisen tehoa on voitava mitata | Teknologiateollisuus

 

Tekno 2020 Työelämän rooli oppimisessa uhkaa unohtua hallituskauden tärkeimmässä koulutuspoliittisessa uudistuksessa | Teknologiateollisuus

 

Tekno 2020 Onko koulutusjärjestelmä muka yritysten tarpeita varten! No onhan se | Teknologiateollisuus