ops-normal.jpg

Perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnokset julkaistaan OPS 2016 -verkkosivuilla kommentointia varten. Perusteluonnokset ovat nyt ensimmäistä kertaa luettavissa kokonaisuudessaan. Kommentointiaika alkaa tiistaina 15.4.2014 klo 8.00 ja päättyy torstaina 15.5.2014 klo 16.15. Kommentteja toivotaan laajasti eri tahoilta, kuten järjestöiltä, työelämän edustajilta, koulutuksen asiantuntijoilta ja vanhemmilta. Myös oppilailla on mahdollisuus ottaa kantaa tuleviin opetussuunnitelman perusteisiin.

Avoimen verkkokommentoinnin lisäksi lähetetään palautepyyntö ja palautetta koskeva kysely kaikille opetuksen järjestäjille. Opetushallitus toivoo, että mahdollisimman moni opetustoimessa ja kouluissa työskentelevä osallistuu paikalliseen palautteen antamiseen ja että myös oppilaat ja huoltajat otetaan mukaan antamaan palautetta perusteista.

Saadun palautteen pohjalta opetussuunnitelman perusteet viimeistellään ja syys–lokakuussa niistä pyydetään viralliset lausunnot eri sidosryhmiltä. Perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Valmiit opetussuunnitelman perusteet tullaan julkaisemaan myös sähköisessä muodossa ePerusteet-palveluna. Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat. Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla valmiina ja opetuksen järjestäjien virallisesti hyväksyminä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä kouluissa 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alussa.

Tutustu luonnoksiin ja mene kommentoimaan tästä!