Akaalainen OPS-agentti Sari S. on tällä kertaa tarttunut vierailijahaasteeseeni! Kiitos.
 
Tulevaisuuden koulua ideoitiin Akaassa. 
Joulukuun viimeistä viikoa hyödynnettiin meillä Akaassa Tulevaisuuden koulu- teemapäivän merkeissä. Teemapäivän avulla halusimme osallistaa oppilaita OPS- työhön. Kouluille annettiin lähes vapaat kädet tehtävän toteuttamiseen, mutta lähtökohdaksi suunnittelulle toivottiin uuden opsin hengen mukaista toimintaa. Lähinnä yhdessä tekemistä, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä ja ennen kaikkea toiminnallista teemapäivää. 
Tehtävää oli toteutettu Akaan kouluilla monin eri tavoin. Kouluilla piirreltiin, askarreltiin, muovailtiin, tehtiin kirjoitelmia ryhmissä, laadittiin käsitekarttoja, koodattiin,  kuvattiin videoita, sekä suunniteltiin koulun tiloja ja pihan aktiviteetteja uusiksi. Luokkien ovet olivat auki, oppilaat saivat toimia melko vapaasti. Tuotoksia katsellessani, minulle tuli aivan liikuttunut olo siitä, kuinka taitavia oppilaita meillä on. Meidän pitäisi paljon useamminkin heittää pallo oppilaille, osallistaa heitä ja luottaa heidän taitoihinsa. Kaiken kaikkiaan päivä oli onnistunut, oppilaat olivat innoissaan ja kovimmatkin henkilökunnan vastustajat kiittelivät lopuksi mukavasta työpäivästä. Mahtavaa! 
Yllättävää oli, että koulusta ja oppilaan iästä huolimatta eniten esiin nousseet asiat olivat samansuuntaisia koko Akaassa. Oppilaat toivoivat yhdessä tekemistä pienissä ryhmissä, pidempiä kuin yhden oppitunnin mittaista projekteja, kännyköiden, tietokoneiden ja tablettien hyödyntämistä sekä liikkumista ja tekemistä paikallaan istumisen sijaan. Lisäksi merkittävä huomioitava asia oli, että liikuntaa haluttiin lisää.  Liikunnan toivottiin myös tapahtuvan mm. sekaryhmissä, pelillisesti ja leikkien, uusia lajeja kokeillen. Oppilaiden ajatukset olivat hyvin samansuuntaisia asioita mitä uusi opetussuunnitelmakin ajaa. 
Minulle heräsi tästä vain yksi kysymys? Jos opetussuunnitelma tähtää tällaiseen toimintaan ja oppilaat sitä toivovat, niin miten kukaan voi enää väittää ettei muutos ole tarpeen? 
Sari Slawuta
Akaan OPS-agentti