OPH:n lehdistötiedotteesta:

eTwinning -projekteissa digitaalinen osaaminen vahvistuu

Verkkoyhteisö eTwinningin tämänvuotisen suomalaisen kilpailun voitti Ritva Metso Kärpäsen peruskoulusta Lahdesta. Toiseksi tuli Sirpa Lähteenmäki Vuorentaustan koulusta Ylöjärveltä.

eTwinning on EU:n aloitteesta perustettu verkkoyhteisö, jossa eurooppalaiset koulut toteuttavat yhteisiä projekteja internetin välityksellä. Vuosittain järjestettävissä kilpailuissa palkitaan parhaat kotimaiset ja eurooppalaiset projektit.

Ritva Metson Let's Speak Music  -projektin tavoitteena oli edistää kulttuurista tietoisuutta, itseilmaisua, palautteenantoa ja itsearviointia. Projektissa oppilaat haluttiin luomaan ja esittämään toisilleen musiikkia ja samalla kommunikoimaan ryhmissä, työskentelemään yhdessä ja kehittämään osaamistaan varsinaisissa opiskeltavissa sisällöissä. Oppilaat toimivat projektissa erittäin monipuolisesti: yksilöllisesti, kansainvälisinä pareina ja koko luokka yhdessä. Keskeisenä välineenä oli keskustelu musiikin herättämistä tuntemuksista. Luokassa ja maiden välisessä yhteistyössä luodut musiikkiesitykset lähetettiin toisiin kouluihin kuultaviksi ja arvioitaviksi.

Sirpa Lähteenmäen Digital Tales -projektissa suomalaiset ensiluokkalaiset loivat, äänittivät ja kuvittivat tarinoita esimerkiksi Kreikkaan matkustavasta Pablo-porosta, jolle he valitsivat Suomesta mukaan otettavat matkatavarat: saunan, mustikkahilloa ja jääkiekkovarusteet. Kahdeksan piirustusta lähetettiin Kreikkaan kertomatta kuitenkaan tarinan juonta. Kreikkalaiset puolestaan laativat ja äänittivät oman tarinansa kuvien pohjalle ja lähettivät oman versionsa suomalaisille. Tarinoita syntyi kaikkiaan viisi. Yhteistyön pohjaksi lapset tekivät itsestään sarjakuvamuotoisen esittelyn ja täydensivät sitä tabletilla ottamillaan kuvilla lempipaikoistaan koululla. Näistä tehtiin lyhyt video.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö sisältyy pienimpienkin oppilaiden opetussuunnitelmiin, ja tässä projektissa siihen perehdyttiin erittäin monipuolisesti. Ekaluokkalaisille ja kiinteästi projektia seuranneille kodeille hanke opetti poikkeuksellisen vahvasti kansainvälistä ajattelua ja vahvisti pari-, ryhmätyöskentely- ja neuvottelutaitoja. Samalla se teki tutuiksi Kreikan maantiedettä ja tapoja.

https://digitalstories2014.wordpress.com

eTwinning on osa Euroopan komission elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Verkkopohjaisessa eTwinning-hankkeessa hyödynnetään yhteisöllisiä työkaluja, minkä ansiosta siitä on muodostunut todelliseen yhteistyöhön perustuva yhteisö. Tammikuusta 2005 lähtien eTwinning-palveluun on rekisteröitynyt 306 000 opettajaa 140 000 koulusta. Tällä hetkellä käynnissä on 41 000 hanketta. Suomesta mukana on 3900 opettajaa ja 1800 koulua.

www.etwinning.net