Olen viime päivinä saanut useammasta maakunnasta kyselyitä siitä, missä vaiheessa meidän OPS-työmme on ja olemmeko todella edenneet OPH:n sivulla näytetyn aikataulun mukaisesti. Olemme. Ja se aikataulu on myös täydentynyt. Seuraavan kahden vuoden aikataulu on lyöty lukkoon noin kuukauden tarkkuudella.

Palattuani töihin kesälomalta olin varannut parin tunnin palaverin esimieheni, eli meidän sivistysjohtajan kanssa. Vaikka hän istuu viereisessä huoneessa, tuli hänelle yllätyksenä, miten tarkkaan olin suunnitellut seuraavien vuosien työskentelyn. Ja olimme kovin yhdenmielisiä siitä, että näin tulee toimiakin.

Iso kysymykseni olikin se, kuinka paljon voimme odottaa seudulliselta työltä. Entä valtakunnalliselta? Päädyimme siihen, että jos saamme seudulliselta työltä raamit yhteiseen tuntijakoon ja oppisisältöjen jakoon vuosiluokille, olemme jo tosi pitkällä. Toki keskusteluja voidaan käydä monesta asiasta, mutta tämän pidemmälle menevään yksimielisyyteen emme uskaltaneet uskoa ja toisaalta, samalla korostamme myös oman kuntamme erityislaatuisuutta painotuksissamme.

Keskiviikkona saan agenttikaartini työskentelypäivään. Tarkoitus on käydä läpi kaikki parin seuraavan vuoden aikana tehtävät työt: Akuutteja järjestelytehtäviä on lokakuussa järjestettävään koko kaupungin yt-aikaan, loka-marraskuun vaihteessa tapahtuvaan huoltajien ja yrittäjien sekä yhdistysten verkostokuulemiseen sekä jättivesoomme helmikuun alussa, johon osallistuvat perusopetuksen työntekijöiden lisäksi lukio-opetus sekä koko varhaiskasvatuksen henkilökunta. Polkaisemme pystyyn myös puolikkaan vesomme valmistelut huhtikuulle. AI niin ja oppilaskuntaa osallistavat prosessit.

Lisäksi agentit alkavat suunnitella omaa toimintaansa: Ensi viikolla lähtee ilmoittautumiskutsu opetushenkilöstölle agenttivetoiseen työskentelyyn, jossa opettajakunnan edustajat pääsevät luomaan aihioita koko opettajakunnan työskentelylle - laaja-alaisen osaamisen kuntakohtaista painotusta, jaksotuksen mahdollisuuksia monialaisten oppimiskokemusten mahdollistajana, arvioinnin periaatteita valinnaisuutta ja sen sellaista. Viisi ryhmää yhteensä. Kirjoitan niistä joskus enemmän. Samaan aikaan agentit alkavat valmistelemaan koodauksen opetuksen demoja ja arvokeskustelun työskentelyä.

Lisäksi agenttityöskentelyyn liittyy ihan käytännön järjestelyjä: vesojärjestelyt ja muiden toiminnan suunnittelu. Haluamme esimerkiksi saada lukion Y-linjamme järjestämään 800 opettajan vesojen narikat, tarjoilut ja muut opastukset. Mutta ei sekään tapahdu itsestään.

Yhtä aikaa agenttien työskentelyn aikaan aloittaa myös kolme muuta ryhmää toimintansa: e-tiimi alkaa tarkistamaan kolmiportaisen tuen  ohjeistusta, oppilashuollon ohjausryhmä alkaa tsekkaamaan varhaisen puuttumisen malleja ja sähköisen oppimateriaalin ryhmä pohtii oppimateriaalien ja alustojen mahdollisuuksia.

Mitäs siis neuvoisin teille, joilla OPSin jalkautus on vasta aluillaan? Ihan ensimmäiseksi, sitouttakaa johtonne ja sopikaa siitä, että jalkautusta pohtivalla ryhmällä on riittävästi natsoja tehdä päätöksiä toimintatavoista. Huomatkaa, että tekemänne linjauksilla on luultavimmin merkitystä myös resurssointiin, ottakaa siis luottamushenkilöt keskusteluun, jotta vedätte yhtä köyttä. Mahdollistakaa koulujen omaleimaisuus. Siihen tarvitsette aikaa, aikaa ja aikaa. Paljon yhteistä keskustelua, kuulemista ja kuuntelemista. Mutta ennen kaikkea. Aikatauluttakaa! Käykää läpi paikallisesti päätettävät asiat ja päättäkää, milloin ne asiat tehdään. Vaikka se olisi lokakuussa 2015, on tärkeää, että tiedätte, että sillekin keskustelulle on aikansa ja paikkansa.  Käyttäkää hankkeet ja projektit tukemaan tätä prosessia. Kaikki kokeilut ovat tarpeen. Kootkaa ne kokemukset ylös heti tuoreeltaan samaan paikkaan. Pyörää ei tarvitse keksiä joka kerta uudelleen.

Ja muistakaa nauttia. Opettaminen ja oppiminen on parasta, mitä on! Teette tässä tulevaisuuden työnkuvaanne, päätätte itse, mitä haluatte tehdä työksenne. Kyllä sitä kannattaa vähän suunnitella. Hyvin suunniteltu on vielä kokonaan tekemättä, mutta ainakin me ammattilaiset olemme silloin itse miettimässä sitä, millaiseen tulevaisuuden kouluun olemme matkalla!